e-Kurier NB

photo7.jpgphoto8.jpg

Magazyn internetowy nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, publicznych, naukowych i kościelnych oraz czytelników.
The webmagazine of Polish school librarians, librarians from pedagogical, public, scientific, church libraries and readers.
Numer/Issue 6/2017 (143), Czerwiec 2017/ June 2017 mutacja/edition 1
Aktualizacja/Update: 29 czerwca 2017/ 29th June 2017
Częstochowa/Czestochowa, Poland

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
"CENTRA INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTEKACH"
KONFERENCJA OPAWA 2008
Biblioteka SP 53 w Częstochowie
ARCHIWUM

POLISH SCHOOL LIBRARIES

ZAOLZIE

Projekt Esztergom/Ostrihom - Parkany/Šturovo
BIBLIOTEKI SZKOLNE
EBIB
XIII FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Sekcja Bibliotekarska Oddziału ZNP w Częstochowie
Konferencja Sosnowiec 2008

Czytali dzieciom

8 czerwca 2017r. w sali odczytowej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie odbył się kolejny maraton czytelniczy, któremu patronował prezydent miasta Częstochowy pan Krzysztof Matyjaszczyk.
Tegoroczny maraton zatytułowany “Mój region – moja siła” miał miejsce w Roku Rzeki Wisły, Roku Władysława Biegańskiego, Jubileuszowym Roku 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz w XVI Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom.

Zgromadzonych powitały pani Agnieszka Lipińska, inspektor Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy oraz pani Beata Grzanka, dyrektor Biblioteki Publicznej. Maraton prowadziła Renata Sowada, przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

Jako pierwsza „Niezwykłe dzieje łukaszowego wizerunku” oraz „Husycką profanację obrazu” M. czytała pani Agnieszka Lipińska, inspektor Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy.
Następnie „Legendę o Wiśle” H. Zdzitowieckiej oraz legendę „Wars i Sawa” W. Chotomskiej czytała pani Wioletta Koźlik, wiceprezes Oddziału ZNP w Częstochowie.
Kolejne legendy M. Zwolińskiego pt. „Jurajski Janosik” oraz „Jak królowa Bona pościg zmyliła” czytała pani Magdalena Dębska, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy.
Fragmenty książki E. Hanter „Tutaj bije serce Narodu” czytała pani Maria Jasińska, wiceprezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie.
„Jej Królewska Mość Wisła” Sz. Kobylińskiego czytała pani Barbara Czapska, bibliotekarz Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej.
Maraton zakończyła lektura dwu legend M. Zwolińskiego „Tajemnicza zapadnia” oraz „Skała Miłości” wykonana przez panią Alinę prezes Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie.

W maratonie uczestniczyło 226 uczniów z następujących szkół: podstawowych: nr 1, 11, 14, 25, 35, 53 w Częstochowie oraz Szkoły im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B; gimnazjalnych nr 5, 6, 7, 11 oraz ZS STO G nr 2 im. Z. Herberta w Częstochowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych Zawodowych im. M. Grzegorzewskiej w Częstochowie.

W międzyszkolnym konkursie “5 Pytań o Regionie Częstochowskim” uczestniczyło 188 uczniów, a nagrody i dyplomy zdobyło 36 z nich. Nagrody wręczali: Agnieszka Lipińska, pani Wioletta Koźlik, pani Magdalena Dębska, pani Maria Jasińska, pani Barbara Czapska, pani Alina Grabna oraz pan Andrzej Szostek, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, który podziękował lektorom i organizatorom maratonu.
Nagrody książkowe w konkursie ufundował Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

Organizatorami maratonu byli: Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.

Informacje na temat maratonu dostępne są na blogach Biblioteki SP 53 oraz Sekcji Bibliotekarskiej ZNP.

VIII Regionalna Sesja Popularyzatorska

"Projekty czytelniczwe w szkole i bibliotece" to tytuł VIII REgionalnej Sesji Popularyzatorskiej, która miała miejsce 10 maja 2017r. w Domu Poezji-Muzeum Haliny Poświatowskiej w Częstochowie. Sesja odbyła się pod patronatem Pana Krzysztofa Matyjaszczyka Prezydenta Miasta Częstochowy.

Sesja przygotowana została w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 2017, ale także z okazji 100-lecia Biblioteki Publicznej im. dr. W. 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 10-lecia Domu Poezji. Muzeum Haliny Poświatowskiej, 25-lecia Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz 10-lecia Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa w Częstochowie.

Gośćmi Sesji byli: pani Ewa Panienkowska, inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pani Renata Lipniewska, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, pani Beata Grzanka, dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. W Biegańskiego w Częstochowie oraz Bożena Mszyca z Muzeum Częstochowskiego. Uczestników powitał pan Zbigniew Myga, kustosz Domu Poezji i brat poetki Haliny Poświatowskiej, a prowadziła Renata Sowada, przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP.

Zgromadzeni wysłuchali następujących wystąpień:
Realizacja projektów czytelniczych w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie – pań Sylwii Szrajber-Kobyłkiewicz, nauczycielki języka polskiego i Iwony Wójcik, nauczycielki bibliotekarki;
„Lokomotywą przez wiersze Juliana Tuwima” – prezentacja działań w ramach projektu „PoczytajMy” Centrum Edukacji – pani Iwony Tutak, nauczycielki bibliotekarki Szkoły Podstawowej nr 38 w Częstochowie;
Program literacko-czytelniczy pt. „Z książką za pan brat” – pani Moniki Malinowskiej, nauczycielki języka polskiego w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie;
- Projekty czytelnicze w szkole i bibliotece (m. in. Gimnazjum nr 5, 21, 22) – pani Aliny Grabnej, prezesa Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i nauczycielki bibliotekarki w Gimnazjum nr 5 im. M. Reja w Częstochowie;
- Projekty czytelnicze w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku w latach 2012 – 2016 – pani Ksymeny Żurawskiej, nauczycielki bibliotekarki;
- Nic nie robię – czytam sobie– pań Izabeli Sitek i Renaty Sowady, nauczycielek bibliotekarek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie.
Informacje o realizowanych projektach i najbliższych działaniach przekazały także panie dyrektor Beata Grzanka i Renata Lipniewska.

Organizatorzy Sesji to Muzeum Częstochowskie, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział Towarzystwa nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

Informacje nt. Sesji: strona internetowa Urzędu Miasta Częstochowy oraz Blog Sekcji Bibliotekarskiej ZNP.

XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 53 w Częstochowie

„XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom" to projekt szkolny w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 53 w Częstochowie, który trwał od 7 do 9 czerwca 2017r., a przygotowany został przez nauczycielki bibliotekarki Renatę Sowadę i Izabelę Sitek we współpracy z nauczyccilekami edukacji wczesnoszkolnej Dorotą Mela i Alicją Pułkownik.
Jego cele to: promocja czytania, rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Uczestniczyli w nim uczniowie, nauczyciele. dyrekcja Szkoły, rodzice, zaproszeni goście, przedstawiciele środowiska lokalnego. W ramach projektu podjęto następujące działania:
* Szkolny Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas 1 „Już pięknie czytam” – 7 czerwca (współpraca p. D. Mela, A. Pułkownik, I. Sitek, R. Sowada);
* 7 czerwca włączenie się w ogólnopolską akcję promującą czytanie „Jak nie czytam, jak czytam”, zorganizowaną przez czasopismo „Biblioteka w Szkole”. Jednoczesnie czytało 518 osób na terenie całej placówki.
* Maraton czytelniczy „Mój region - moja siła" 8 czerwca w Bibliotece Publicznej w Częstochowie.
* „Boockcrossing - wymiana książek podczas Festynu "Wrzosowiak" 9 czerwca we współpracy z Gimnazjum 18 p. I. Sitek, R. Sowada, H. Kowalczyk, M. Pasternak.
* Projekt podsumowany został spotkaniem klas I w czytelni w dniu 12 czerwca.

Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach

25 maja odbyło się spotkanie szkoleniowe Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach odbędzie się w w Miejskiej Bibliotece Publicznej (sala konferencyjna) w Siemianowicach Śląskich. Po szkoleniu uczestnicy wzięli udział w II Forum Bibliotekarzy Szkolnych w Siemianowicach Śl. „Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży” , przygotowanym przez Sekcję Bibliotekarską ZNP w Siemianowicach Śląskich.

Planowane działania Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w roku szkolnym 2016/2017 to m. in. konkursy:

- Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Nauczycieli Bibliotekarzy "Tydzień/ Miesiąc bibliotek w obiektywie";
- IV Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Uczniów "Biblioteka w oczach czytelnika".

Promocja działań: "Biuletyn Informacyjny Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP".

XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Ślaskiego w Lublińcu

Miło nam poinformować, iż XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego odbędzie się 20 marca 2017r. (wtorek) w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu.

Forum odbędzie się pod honorowym patronatem pana mgra Edwarda Maniury Burmistrza Miasta Lublińca.

Informacje na temat Forum stronie: www.vforumbibliotekarzy.republika.pl.

Oddziałowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Częstochowie

8 czerwca 2017 odbyło się podsumowanie mijającego roku szkolnego w Bibliotece Publicznej im. dr. W. Biegańskiego, Al. NMP 22 w Częstochowie.

Planowana jest organizacja Powiatowy Konkurs dla Uczniów "Wszystko o bibliotece" pod patronatem Prezesa Oddziału ZNP.You can translate this website using Google Translate


malmoe.jpg martin.jpg photom1.jpg


Magazyn internetowy wydawany od 30.08.2005
The webmagazine issued from 30.08.2005
Miesięcznik, mutacje co około 10 dni
Monthly, new editions are available about every 10 days
Poprzednio: e-Kurier TNBSP/e-Kurier NB/TNBSP
Formerly: e-Kurier TNBSP/e-Kurier NB/TNBSP
Redaktor koordynujący: dr Renata Sowada - nauczyciel bibliotekarz
Coordinator: Renata Sowada Ph.D. - teacher librarian
Kontakt/Contact: klementinum@autograf.pl
We do apologize for all mistakes in our translations.

© Częstochowa, Poland 2005 - 2017