e-Kurier NB

photo7.jpgphoto8.jpg

Magazyn internetowy nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, publicznych, naukowych i kościelnych oraz czytelników.
The webmagazine of Polish school librarians, librarians from pedagogical, public, scientific, church libraries and readers.
Numer/Issue 10/11/2016 (135-136), Październik/ Listopad 2016/ - October/ November 2016 mutacja/edition 1
Aktualizacja/Update: 30 listopada 2016/30th November 2016
Częstochowa/Czestochowa, Poland

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
"CENTRA INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTEKACH"
KONFERENCJA OPAWA 2008
Biblioteka SP 53 w Częstochowie
ARCHIWUM

POLISH SCHOOL LIBRARIES

ZAOLZIE

Projekt Esztergom/Ostrihom - Parkany/Šturovo
BIBLIOTEKI SZKOLNE
EBIB
XII FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZABRZU
Sekcja Bibliotekarska Oddziału ZNP w Częstochowie
Konferencja Sosnowiec 2008

XIII Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie nt. "Biblioteczne czytanie". Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2016

XIII Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie nt. "Biblioteczne czytanie" odbyło się 18 października 2016r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy i zorganizowane zostało w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2016.
Cele konferencji to: promowanie działalności bibliotek, prezentacja działań nauczycieli i bibliotekarzy, prezentacja współpracy międzybibliotecznej oraz wymiana doświadczeń zawodowych. Forum zgromadziło blisko 70 uczestników: przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów szkół i bibliotek, bibliotekarzy bibliotek szkolnych, publicznych, pedagogicznych i naukowych.
Forum otworzył pan Zbigniew Dworecki, wiceprezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach. Śląskie Kuratorium Oświaty reprezentował pan Piotr Bilnik. Obecni byli także: pani Edyta Książek, wiceprezes Oddziału ZNP w Częstochowie, pani Alina Grabna, prezes Oddziału TNBSP w Częstochowie, pani Gabriela Piasecka, przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Mysłowicach, pani Anna Przygódzka, przewodnicząca Oddziału SBP w Częstochowie, pani Katarzyna Wilk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, pani Renata Lipniewska, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, pani Beata Grzanka, dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, pan Grzegorz Papalski, wicedyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie, pani Anna Dymek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 i pan Andrzej Szostek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 w Częstochowie.
Forum odbyło się pod honorowym patronatem: Śląskiego Kuratora Oświaty, Starosty Częstochowskiego i Prezydenta Miasta Częstochowy.
Patronat medialny sprawowali: „Głos Nauczycielski”, „Gazeta Częstochowska”, „Częstochowski Biuletyn Oświatowy” oraz „Biuletyn Edukacyjny SOD”.

Organizatorzy Forum to: Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie.
Forum powstało również przy współpracy Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego, Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie.

Podczas XIII Forum dokonano podsumowania Wojewódzkiego Konkursu dla Nauczycieli Bibliotekarzy „Tydzień/Miesiąc Bibliotek w obiektywie” zorganizowanego pod patronatem pani Jadwigi Aleksandry Rezler Prezesa Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach.
Komisja pod przewodnictwem pani dr Dagmary Bubel, Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia dla nauczycielek bibliotekarek z Częstochowy:
1 miejsce pani Grażynie Bich (Szkoła Podstawowa nr 31),
2 miejsce pani Jolancie Augustyn (Szkoła Podstawowa nr 2),
3 miejsce pani Alinie Grabnej (Gimnazjum nr 5)
oraz wyróżnienie pani Barbarze Rusinek-Nowak (Szkoła Podstawowa nr 52).
Nagrody, ufundowane przez Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP, wręczył pan Zbigniew Dworecki wiceprezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach.

Podsumowano również X Powiatowy Konkurs dla Uczniów „Wszystko o bibliotece” zorganizowany pod patronatem pana Grzegorza Sikory Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie. Komisja, której przewodniczyła pani Izabela Bajor, nauczycielka bibliotekarka PBP RODN „WOM” w Częstochowie, przyznała następujące nagrody:

- w kategorii szkoły podstawowe:
1 miejsce:
Marta Kozieł, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1, opiekun p. Bogusława Grzywińska oraz Matylda Szymczyk, uczennica Szkoły Podstawowej nr 38, opiekun p. Iwona Tutak;

2 miejsce:
Kaja Radosz, uczennica Szkoły Podstawowej nr 13, opiekunki panie Małgorzata Krasoń, Ewa Białas oraz Kacper Mucha, uczeń Szkoły Podstawowej nr 32, opiekunki panie Iza Gwiazdowicz i Agnieszka Czerwińska;

3 miejsce:
Kuba Szarek i Jakub Kowalik, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 53, opiekunki panie Izabela Sitek, Renata Sowada;

- w kategorii gimnazja:
1 miejsce:
Wiktoria Glińska, uczennica Gimnazjum nr 5, opiekunka pani Alina Grabna oraz Anna Krakowian, uczennica Gimnazjum nr 6, opiekunki panie Sylwia Szrajber-Kobyłkiewicz i Iwona Wójcik;

2 miejsce:
Klaudia Mikuta, uczennica Gimnazjum nr 20, opiekunka pani Anna Romianowska;

3 miejsce
Adrianna Sołtysiak, uczennica Gimnazjum nr 20, opiekunka pani Anna Romianowska;

wyróżnienie
Liwia Zaborowska, Martyna Wilk, uczennice Gimnazjum nr 21, opiekunka pani Bożena Policińska.

Nagrody, ufundowane przez Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie, wręczyła pana Edyta Książek, wiceprezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

Podczas Forum referaty przedstawiły panie:
- Budżet obywatelski a zmiany w Bibliotece Publicznej - Beata Grzanka, dyrektor Biblioteki Publicznej w Częstochowie;
- Klucz do sukcesu ucznia i nauczyciela – innowacje i eksperymenty- Iwona Kiełczykowska, doradca metodyczny Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie;
- Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w Częstochowie - Grażyna Bich:
- „Książki naszych marzeń” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie - Izabela Sitek i Renata Sowada.

Zaprezentowano: działania popularyzujące czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i rodziców, różnorodne formy pracy z książką; omawiano promocję działań biblioteki.

Informacje na temat XIII Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie dostępne są na stronach:
Oddziału ZNP w Częstochowie;
Urzędu Miasta Częstochowy;
"Gazety Częstochowskiej".

Informacje ukazały się także w "Głosie Nauczycielskim" nr 47/2016.
Uczestnicy Forum otrzymali egzemplarze „Głosu Nauczycielskiego” oraz „Biuletynu Informacyjnego Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie”.

Dziękujemy Państwu za udział w XIII Regionalnym Forum Bibliotekarzy w Częstochowie.

Sympozjum w Roku Henryka Sienkiewicza

W ramach obchodów Roku Henryka Sienkiewicza 24 listopada 2016r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyło się sympozjum zatytułowane "Twórczość Henryka Sienkiewicza w szkole i bibliotece".

Uczestniczyło w nim ok. 30 bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy regionu. Zgromadzonych powitały panie Jadwiga Witek, rzecznik prasowy CINiBA oraz Renata Sowada, przewodnicząca Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach.
Sympozjum otworzył pan Zbigniew Dworecki, wiceprezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach.

W części pierwszej sympozjum podsumowano III Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Uczniów "Biblioteka w oczach czytelnika", który zorganizowany został przez Okręgową Sekcję Bibliotekarską ZNP pod patronatem pani Jadwigi Aleksandry Rezler, prezesa Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach.
Werdykt Jury przedstawiła pani Anna Musiał z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, a nagrody ufundowane przez Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach wręczył wiceprezes Zbigniew Dworecki.

W części drugiej zgromadzeni wsyłuchali trzech wystąpień:

- Oferta edukacyjna dla szkół CINiBA - pani Jadwigi Witek;
- Zaczytani, zakręceni na Sienkiewicza - pani Aliny Grabnej (Gimnazjum nr 5 i Oddział TNBSP w Częstochowie);
- Działania Sekcji Bibliotekarskiej ZNP i Biblioteki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie w Roku Henryka Sienkeiwicza - Renaty Sowady.

Uczestnicy sympozjum zapoznani zostali z różnymi formami popularyzacji twórczości Noblisty w szkole i bibliotece. Mieli także okazję do obejrzenia specjalnej wystawy poświęconej Henrykowi Sienkiewiczowi, prezentującej publikacje podmiotowo-przedmiotowe, a zatytułowanej "Henryk Sienkiewicz - współcześnie".

Organizatorzy Sympozjum to: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zarząd Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach.

III Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Uczniów "Biblioteka w oczach czytelnika" - podsumowanie

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Uczniów "Biblioteka w oczach czytelnika" organizowany jest przez Okręgową Sekcję Bibliotekarską ZNP pod patronatem pani Jadwigi Aleksandry Rezler, prezesa Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach.

Konkurs ogłoszony został 18 marca 2016r.podczas XII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Zabrzu, a jego podsumowanie miało miejsce 24 listopada 2016r. podczas Sympozjum w Roku Henryka Sienkiewicza w Katowicach.
W komisji Konkursu pracowały panie Anna Przygódzka, przewodnicząca Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i kierowniczka Filii nr 13 Biblioteki Publicznej w Częstochowie oraz pani Anna Musiał, nauczycielka bibliotekarka Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach.
Konkurs rozegrany został w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Zadaniem uczestników było wykonanie tematycznej fotografii, jej nazwanie oraz krótkie skomentowanie.

Werdykt Jury przedstawiła pani Anna Musiał. Nagrody ufundował Zarząd Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach, a wręczył wiceprezes Zbigniew Dworecki.

Na konkurs nadesłano 53 prace: w tym 26 z gimnazjów, 23 ze szkół podstawowych i 4 ze szkół ponadgimnazjalnych. Cieszymy się, że wiele szkół uczestniczyło w konkursie już po raz kolejny.
Prace oceniane były przede wszystkim pod kątem zgodności z tematem oraz oryginalności jego przedstawienia. Pod uwagę brane były również walory artystyczne oraz jakość wykonanych zdjęć.

Jury nagrodziło następujacych uczestników:

I kategoria SZKOŁA PODSTAWOWA:
· I miejsce – Mateusz Mamaj, uczeń V klasy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sosnowcu, za zdjęcie "Czytam Ja, czytasz Ty, czyta też mój Miś". Opiekun: pani Dorota Daszkiewicz.
Zdjęcie przedstawia pewną opowieść, promującą czytelnictwo wśród najmłodszych. Fotografia jest kolorowa i radosna, ukazuje bibliotekę jako ciekawe miejsce, które warto odwiedzić.
· II miejsce – Aleksandra Majcher, uczennica III klasy Szkoły Podstawowej nr 39 w Sosnowcu, za zdjęcie "Moja Szkolna Biblioteka". Opiekun: pani Mirosława Ryba.
Zdjęcie tworzy opowieść o bibliotece – dzieci wypożyczają książki, spędzają czas, przeżywają różne chwile, a potem opustoszała biblioteka czeka, aż dzieci wypełnią ją znowu swoim gwarem.
· III miejsce – Weronika Morzyk, uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie, za zdjęcie "Lektura w bibliotece". Opiekunki: panie Izabela Sitek, Renata Sowada.
Zdjęcie przedstawia jeszcze inny wymiar biblioteki – jako miejsce pełne spokoju, schronienia, w którym można się ukryć przed zgiełkiem dnia codziennego.

II kategoria GIMNAZJUM:
· I miejsce – Diana Kowalcze, uczennica Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach, za zdjęcie "Zanurzenie". Opiekun: Pani Monika Taistra-Łyko.
Nadesłane zdjęcie podkreśla znaczenie biblioteki jako miejsca, gdzie można znaleźć spokój i oderwać się od hałaśliwej rzeczywistości.
· II miejsce – Szymon Kroll z Gimnazjum nr 3 imienia Wojciecha Korfantego w Zespole Szkół nr 3 w Siemianowicach Śląskich za zdjęcie "Zaczytany Szymon nie zauważył…" Opiekun: pani Beata Wolna-Kudełko.
Autor zaprezentował ciekawy pomysł przedstawienia biblioteki jako miejsca niesamowitego, tajemniczego, w którym można pofantazjować.
· III miejsce – Wiktoria Glińska z Gimnazjum nr 5 w Częstochowie za zdjęcie "Stacja czytaj!" Opiekun: Pani Alina Grabna.
To zdjęcie nie przedstawia, co prawda, samej szkolnej biblioteki, ale uwieczniono na nim wydarzenie, które w bardzo interesujący sposób promuje czytelnictwo, angażując szczególnie młodzież. Zdjęcie posiada ciekawą kolorystykę, modernistyczne uchwycenie chwili.

III kategoria SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA:
W tej kategorii wyróżniono: · Adama Deptułę, ucznia Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Rudzie Śląskiej za zdjęcie „Quo vadis biblioteko?”. Opiekun: pani Karolina Hadula.
Fotografia przedstawia jedną z wielu par okularów, które zostały zebrane przez uczniów dla mieszkańców Afryki. W okularach odbija się tekst książki Henryka Sienkiewicza. Poprzez to zdjęcie uczeń chciał pokazać, że biblioteka kojarzy się czytelnikom nie tylko z wypożyczaniem książek, ale również z wieloma wydarzeniami i akcjami, które się w niej odbywają.
· Mikołaja Żądłę, ucznia klasy I z II Liceum Ogólnokształcącacego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich, za zdjęcie W oku ucznia. Opiekun: Pani Justyna Maliszewska–Polgar.
Fotografia przedstawia najciekawszą według uczniów powieść dla dzieci i młodzieży ostatnich lat, chyba jedyny tekst, który pozostaje niezmiennie w centrum zainteresowania młodych czytelników. Mowa tutaj oczywiście o Harrym Potterze.

Gratulujemy!!!

Wszystkim Uczestnikom i Opiekunom dziękujemy za udział w Konkursie. Już dziś zapraszamy do udziału w następnej edycji. Kontakt z organizatorami: Renata Sowada, rsowada@znp.edu.pl.

Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach

Spotkanie Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP odbyło się 24 listopada 2016r. w siedzibie Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach. Były to warsztaty szkoleniowe nt. "Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów". W zebraniu uczestniczył pan Zbigniew Dworecki, wiceprezes Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach i opiekun Sekcji.

O godz. 13.00 w sali konferencyjnej CINiBA odbyło się Sympozjum w Roku Henryka Sienkiewicza "Twórczość Henryka Sienkiewicza w Szkole i bibliotece".

Planowane działania Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w roku szkolnym 2016/2017:

- 23 lutego 2017 (czwartek) godz. 13.00 warsztatay szkoleniowe nt. "Ruch kadrowy w oświacie" w siedzibie Okręgu Ślaskiego ZNP przy ul. Starowiejskiej 11 w Katowicach;

- 31 marca (piątek) godz. 9.00 - 16.00 XIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w auli Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej w Katowicach;

- 25 maja 2017 (czwartek) godz. 13.00 warsztatay szkoleniowe Sekcji w siedzibie Okręgu Ślaskiego ZNP przy ul. Starowiejskiej 11 w Katowicach.

Ponadto konkursy:

- Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Nauczycieli Bibliotekarzy "Tydzień/ Miesiąc bibliotek w obiektywie";
- IV Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Uczniów "Biblioteka w oczach czytelnika".

Promocja działań: "Biuletyn Informacyjny Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP".

Oddziałowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Częstochowie

15 września 2016 r. w Bibliotece Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie odbyły się warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli bibliotekarzy na temat "Rozwijanie kompetencji czytelniczych w bibliotece szkolnej".
Uczestniczyło w nich 35 nauczycieli bibliotekarzy regionu.

Najbliższe działania Sekcji w roku szkolnym 2016/2017:
- 8 lutego 2017 (środa) godz. 13.30 - 15.30 10 lat Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie. Sympozjum Jubileuszowe w Muzeum Częstochowskim. Domu Poezji-Muzeum Haliny Poświatowskiej w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 23;

- 31 marca 2017 (piątek) godz. 9.00 - 16.00 XIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w auli Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej w Katowicach;

- 21 kwietnia 2017 (piątek) godz. 10.00 - 12.00 Parada Postaci Literackich na Placu Biegańskiego w Częstochowie;

- 10 maja 2017 (środa) godz. 13.30 - 15.30 Regionalna Sesja Popularyzatorska w Muzeum Częstochowskim. Domu Poezji-Muzeum Haliny Poświatowskiejw Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 23;

- 8 czerwca 2017 (czwartek) godz. 10.00 - 13.00 Maraton czytelniczy w Bibliotece Publicznej, Al. NMP 22;

- 8 czerwca 2017 (czwartek) godz. 13.30 Warsztatay szkoleniowe. Podsumowanie roku szkolnego w Klubie Nauczyciela ZNP w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 62.

Ponadto konkursy:
- Powiatowy Konkurs dla Uczniów "Wszystko o bibliotece" pod patronatem Prezesa Oddziału ZNP;
- Konkurs na Najpiękniejszą Postać Literacką podczas Parady Postaci Literackich;
- Konkurs międzyszkolny "5 Pytań" podczas maratonu czytelniczego.

Promocja działań bibliotek: "Biuletyn Informacyjny Sekcji Bibliotekarskiej ZNP".

VIII Wojewódzki Konkurs Poetycki "Pamięci Haliny Poświatowskiej - podsumowanie

Konkurs odbywa się pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Częstochowy.
26 października 2016r. w Muzeum Częstochowskim. Domu Poezji-Muezum Haliny Poświatowskiej odbyło się podsumowanie VIII Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Pamięci Haliny Poświatowskiej” dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Zgromadzonych powitał pan Zbigniew Myga, kustosz Muzeum oraz pan Andrzej Szostek, dyrektor Szkoły Podstawoej nr 53 w Częstochowie.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: pani Katarzyna Maciocha, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach, pani Agnieszka Banasik, inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pani Monika Świerczewska, kierownik Działu Edukacji i Wystaw Muzeum Częstochowskiego, pan prof. dr hab. Adam Regiewicz, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, pani Aleksandra Łebek-Jurgielewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. H. Poświatowskiej w Częstochowie.
Obecni byli również Członkowie Jury w składzie: pani prof. dr hab. Elżbieta Hurnik, Kierownik Zakładu Historii Literatury Polskiej XX wieku i Literatury Najnowszej Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza przewodnicząca, pani prof. Maria Nasińska, wieloletni pedagog I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego, mgr Barbara Brodowicz-Szymanek, poetka i nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. J. Korczaka, mgr Barbara Łysak, nauczycielka i opiekun Muzeum H. Poświatowskiej w Szkole Podstawowej nr 8 im. H. Poświatowskiej, pan mgr inż. Zbigniew Myga, kustosz Muzeum Częstochowskie, Dom Poezji-Muzeum Haliny Poświatowskiej, który był również gospodarzem spotkania.
Protokół Komisji Konkursowej odczytała pani Beata Brodowicz-Szymanek, sekretarz, a w imieniu Jury głos zabrała przewodnicząca pani prof. Elżbieta Hurnik.
Zgromadzeni wysłuchali inscenizacji poetyckiej poświęconej Halinie Poświatowskiej w wykonaniu uczniów klasy 4b Szkoły Podstawowej nr 53 w Częstochowie, przygotowanej pod kierunkiem pani Moniki Łukasiewicz.
Laureaci odczytali swoje teksty. Był także czas na wspólne fotografie oraz poczęstunek.

W tegorocznej edycji Konkursu Jury nagrodziło następujących uczniów:

W kategorii Szkoły Podstawowe:

I miejsce
Karina Polis za wiersz "Fotografia"; Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Mickiewicza w Kłobucku, opiekun p. Olga Polis;

II miejsce (dwa równorzędne)
Beata Chazy za wiersz "Hasieńko..."; Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą, Szkoła Podstawowa im T. Kościuszki, opiekun p. Jolanta Chazy;
Kinga Pietrusiak za wiersz "Ona"; Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach, opiekun p. Marzanna Pietruszka-Łój;

III miejsce (dwa równorzędne)
Aleksandra Chazy za wiersz "Chwila"; Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą, Szkoła Podstawowa im T. Kościuszki, opiekun p. Jolanta Chazy;
Cyprian Błaszczykiewicz za wiersz "Gołąbki"; Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą, Szkoła Podstawowa im T. Kościuszki, opiekun p. Jolanta Chazy;

Wyróżnienia:
Karolina Grzegorczyk za wiersz "Nie jestem Julią"; Szkoła Podstawowa nr 9 w Tychach, opiekun p. Aleksandra Przyborowska;
Alicja Szmerdt za wiersz "Halinie Poświatowskiej"; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku, opiekun p. Agnieszka Różalska.

W kategorii Gimnazja:

I miejsce - brak

II miejsce (dwa równorzędne)
Natalia Strug za wiersz bez tytułu „***Zamknięta w swej sieci…”, Gimnazjum nr 11 w Gliwicach, opiekun p. Joanna Kuśnierczyk;
Gabriela Dobrzańska za wiersz bez tytułu, „***Proszę nie odchodź”, Gimnazjum w Zespole Szkół im. Św. Jana Pawła II w Konarach, opiekun p. Marta Sech;

III miejsce (dwa równorzędne)
Agnieszka Sotor za wiersz "Miłość"; Gimnazjum w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia w Katowicach, opiekun p. Renata Krzyżak; Urszula Dubała za wiersz „Bez sentymentów", Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie, opiekun p. Halina Nowak;

Wyróżnienia:
Martyna Korczak za wiersz "Byłaś Julią"; Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie; opiekun p. Alicja Stępniewska-Nawaratne;
Alicja Lubasińska za wiersz bez tytułu, „***Zamykam się na klucz…”, Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu; opiekun p. Liliana Kuszak;
Kaja Malinowska za wiersz bez tytułu, „***Jak smutno jest zasypiać…”; Gimnazjum w Zespole Szkół Plastycznych, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Katowicach; opiekun p. Maria Kruczyńska;
Nikola Derda za wiersz bez tytułu „***Ich serca…”; Gimnazjum w Zespole Szkół w Ostrowach nad Okszą.

Informacje nt. Konkursu dostępne są na stronach internetowych:
Urzędu Miasta Częstochowy;
TV Orion;
Biblioteki SP 53 w Częstochowie.

Ukazały się również w "Głosie Nauczycielskim" nr 47 z 2016r.

Zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu: zgłoszenia uczestników do końca września, podsumowanie najprawdopodobniej 25 X 2017r.

Organizatorzy Konkursu to Muzeum Częstochowskie i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie.

Kontakt z organizatorami: e-mail: bsp53@wp.pl.You can translate this website using Google Translate


malmoe.jpg martin.jpg photom1.jpg


Magazyn internetowy wydawany od 30.08.2005
The webmagazine issued from 30.08.2005
Miesięcznik, mutacje co około 10 dni
Monthly, new editions are available about every 10 days
Poprzednio: e-Kurier TNBSP/e-Kurier NB/TNBSP
Formerly: e-Kurier TNBSP/e-Kurier NB/TNBSP
Redaktor koordynujący: dr Renata Sowada - nauczyciel bibliotekarz
Coordinator: Renata Sowada Ph.D. - teacher librarian
Kontakt/Contact: klementinum@autograf.pl
We do apologize for all mistakes in our translations.

© Częstochowa, Poland 2005 - 2016