e-Kurier NB

photo7.jpgphoto8.jpg

Magazyn internetowy nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, publicznych, naukowych i kościelnych oraz czytelników.
The webmagazine of Polish school librarians, librarians from pedagogical, public, scientific, church libraries and readers.
Numer/Issue 12/2016 (137), Grudzień 2016/ December 2016 mutacja/edition 1
Aktualizacja/Update: 31 grudnia 2016/31st December 2016
Częstochowa/Czestochowa, Poland

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
"CENTRA INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTEKACH"
KONFERENCJA OPAWA 2008
Biblioteka SP 53 w Częstochowie
ARCHIWUM

POLISH SCHOOL LIBRARIES

ZAOLZIE

Projekt Esztergom/Ostrihom - Parkany/Šturovo
BIBLIOTEKI SZKOLNE
EBIB
XIII FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Sekcja Bibliotekarska Oddziału ZNP w Częstochowie
Konferencja Sosnowiec 2008

XIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

XIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego odbędzie się w dniu 31 marca 2017r. (piątek) w godz. 9.30 - 16.00 w auli Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej 12 w Katowicach.

Podczas XIII Forum poruszane zostaną następujące zagadnienia:
¤ biblioteka jako miejsce rozwijania kompetencji czytelniczych, biblioteczne projekty czytelnicze
¤ promocja działalności biblioteki
¤ biblioteka w środowisku lokalnym
¤ specyfika działalności czytelniczej bibliotek naukowych, publicznych, pedagogicznych i szkolnych
¤ inne.

Organizatory:
Biblioteka Śląska
Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach
Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie

przy współudziale:
- Biblioteki Regionalnej w Karwinie (Republika Czeska)
- Słowackiej Biblioteki Narodowej w Martinie (Republika Słowacka)
- Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
- Zarządu Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach
- CINiBA w Katowicach
- Oddziału TNBSP w Częstochowie
- Duszpasterstwa Akademickiego Bibliotekarzy w Katowicach.

Do uczestnictwa w Forum zapraszamy: nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy, dyrektorów bibliotek i szkół, gości, media.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Ubezpieczenie we własnym zakresie.

Informacje na stronie: www.vforumbibliotekarzy.republika.pl.

Światowy Kongres IFLA 2017 we Wrocławiu

W dniach 19 - 25 sierpnia 2017r. we Wrocławiu odbędzie się Światowy Kongres Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA.
Tegoroczny temat obrad to Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo. Obrady będą miały miesjce w Hali Stulecia.

Strona Kongresu 2017.ifla.org.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich uruchamia nabór wolontariuszy do pomocy organizacyjnej podczas Światowego Kongresu IFLA 2017 we Wrocławiu.
Wolontariuszem może zostać każda osoba, niezależnie od wieku, znająca język angielski oraz inne języki obce: pracownicy bibliotek, studenci bibliotekoznawstwa i innych kierunków, emeryci, inne osoby zainteresowane wolontariatem. Wolontariuszami mogą zostać także cudzoziemcy mieszkający w Polsce lub za granicą.
Informacje na temat wolontariatu podczas Kongresu na stronie www.sbp.pl/ifla2017.

Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach

Spotkanie Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP odbyło się 24 listopada 2016r. w siedzibie Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach. Były to warsztaty szkoleniowe nt. "Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów". W zebraniu uczestniczył pan Zbigniew Dworecki, wiceprezes Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach i opiekun Sekcji.

O godz. 13.00 w sali konferencyjnej CINiBA odbyło się Sympozjum w Roku Henryka Sienkiewicza "Twórczość Henryka Sienkiewicza w Szkole i bibliotece".

Planowane działania Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w roku szkolnym 2016/2017:

- 23 lutego 2017 (czwartek) godz. 13.00 warsztatay szkoleniowe nt. "Ruch kadrowy w oświacie" w siedzibie Okręgu Ślaskiego ZNP przy ul. Starowiejskiej 11 w Katowicach;

- 31 marca (piątek) godz. 9.00 - 16.00 XIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w auli Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej w Katowicach;

- 25 maja 2017 (czwartek) godz. 13.00 warsztatay szkoleniowe Sekcji w siedzibie Okręgu Ślaskiego ZNP przy ul. Starowiejskiej 11 w Katowicach.

Ponadto konkursy:

- Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Nauczycieli Bibliotekarzy "Tydzień/ Miesiąc bibliotek w obiektywie";
- IV Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Uczniów "Biblioteka w oczach czytelnika".

Promocja działań: "Biuletyn Informacyjny Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP".

Oddziałowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Częstochowie

15 września 2016 r. w Bibliotece Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie odbyły się warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli bibliotekarzy na temat "Rozwijanie kompetencji czytelniczych w bibliotece szkolnej".
Uczestniczyło w nich 35 nauczycieli bibliotekarzy regionu.

Najbliższe działania Sekcji w roku szkolnym 2016/2017:
- 8 lutego 2017 (środa) godz. 13.30 - 15.30 10 lat Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie. Sympozjum Jubileuszowe w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie przy ul. Orkana 95/109;

- 31 marca 2017 (piątek) godz. 9.00 - 16.00 XIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w auli Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej w Katowicach;

- 21 kwietnia 2017 (piątek) godz. 10.00 - 12.00 Parada Postaci Literackich na Placu Biegańskiego w Częstochowie;

- 10 maja 2017 (środa) godz. 13.30 - 15.30 Regionalna Sesja Popularyzatorska w Muzeum Częstochowskim. Domu Poezji-Muzeum Haliny Poświatowskiejw Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 23;

- 8 czerwca 2017 (czwartek) godz. 10.00 - 13.00 Maraton czytelniczy w Bibliotece Publicznej, Al. NMP 22;

- 8 czerwca 2017 (czwartek) godz. 13.30 Warsztatay szkoleniowe. Podsumowanie roku szkolnego w Klubie Nauczyciela ZNP w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 62.

Ponadto konkursy:
- Powiatowy Konkurs dla Uczniów "Wszystko o bibliotece" pod patronatem Prezesa Oddziału ZNP;
- Konkurs na Najpiękniejszą Postać Literacką podczas Parady Postaci Literackich;
- Konkurs międzyszkolny "5 Pytań" podczas maratonu czytelniczego.

Promocja działań bibliotek: "Biuletyn Informacyjny Sekcji Bibliotekarskiej ZNP".

Dzień Życzliwości i Postaci z Bajek w bibliotece

25 listopada 2016r. w Dniu Życzliwości i Dniu Postaci z Bajek uczniowie klas 1 - 6 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie uczestniczyli w konkursie "Ulubiona bajkowa postać literacka".
W tym dniu uczniowie przyszli do szkoły przebrani za swoje ulubione postaci z książek. Mogli także dodatkowo przynieść ulubioną książkę. Wiele bajkowych postaci zawitało do szkoły.
Najpiękniejsze z nich nagrodzone zostały 5 grudnia w czytelni podczas spotkania Koła Przyjaciół Biblioteki, kiedy to podsumowano konkurs.You can translate this website using Google Translate


malmoe.jpg martin.jpg photom1.jpg


Magazyn internetowy wydawany od 30.08.2005
The webmagazine issued from 30.08.2005
Miesięcznik, mutacje co około 10 dni
Monthly, new editions are available about every 10 days
Poprzednio: e-Kurier TNBSP/e-Kurier NB/TNBSP
Formerly: e-Kurier TNBSP/e-Kurier NB/TNBSP
Redaktor koordynujący: dr Renata Sowada - nauczyciel bibliotekarz
Coordinator: Renata Sowada Ph.D. - teacher librarian
Kontakt/Contact: klementinum@autograf.pl
We do apologize for all mistakes in our translations.

© Częstochowa, Poland 2005 - 2016