e-Kurier NB

photo7.jpgphoto8.jpg

Magazyn internetowy nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, publicznych, naukowych i kościelnych oraz czytelników.
The webmagazine of Polish school librarians, librarians from pedagogical, public, scientific, church libraries and readers.
Numer/Issue 5/6/7/2016 (130-132), Maj/Czerwiec/Lipiec 2016/ - May/June/July 2016 mutacja/edition 1
Aktualizacja/Update: 26 lipca 2016/26th July 2016
Częstochowa/Czestochowa, Poland

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
"CENTRA INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTEKACH"
KONFERENCJA OPAWA 2008
Biblioteka SP 53 w Częstochowie
ARCHIWUM

POLISH SCHOOL LIBRARIES

ZAOLZIE

Projekt Esztergom/Ostrihom - Parkany/Šturovo
BIBLIOTEKI SZKOLNE
EBIB
XII FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZABRZU
Sekcja Bibliotekarska Oddziału ZNP w Częstochowie
Konferencja Sosnowiec 2008

Priorytety MEN w roku szkolnym 2016/2017

7 lipca 2016 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.
Pierwszym z nich jest 1.Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży..
Kolejne to:
2.Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
3.Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
4.Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Za: MEN.

"Bohaterowie Henryka Sienkiewicza" Maraton Czytelniczy

W XV Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom i w Roku Henryka Sienkiewicza 2 czerwca 2016 w sali odczytowej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie miał miejsce kolejny maraton czytelniczy zatytułowany "Bohaterowie Henryka Sienkiewicza".
Patronat nad przedsięwzięciem roztoczył pan Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy.
185 uczniów szkół regionu, uczestników maratonu, wysłuchało fragmentów książek Henryka Sienkiewicza, które czytali przedstawiciele samorządu, bibliotekarze, członkowie stowarzyszeń.
Zgromadzonych powitała pani Beata Grzanka, dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie. Maraton prowadziła pani Renata Sowada przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.
Lekturę fragmentów książek Noblisty rozpoczęła pani Edyta Książek, wiceprezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie czytając „Quo vadis".
Następnie pani dyrektor Beata Grzanka czytała "Baśnie i legendy". Nauczycielki bibliotekarki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN "WOM" panie Ewa Otrąbek i Alina Tyś czytały fragmenty "Ogniem i mieczem", a "Pana Wołodyjowskiego" czytała pani Barbara Czapska, kierownik Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej.
Maraton zakończyła czytając "W pustyni i w puszczy" pani Magdalena Dębska , naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy.
W maratonie uczestniczyli uczniowie następujących szkół:
- podstawowych nr 1, 11, 14, 30, 37 i 53;
- gimnazjów: nr 2,3,5,6,16;
- ponadgimnazjalnych: IV LO, VII LO, IX LO, TZN;
- specjalnych: ZS Specjalnych nr 28, ZS Zawodowych im. M. Grzegorzewskiej.

132 uczniów wzięło udział w konkursie międzyszkolnym "5 pytań o H. Sienkiewiczu". 28 nagrodzonych zostało nagrodami książkowymi ufundowanymi przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

Organizatorami maratonu byli: Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Sekcja Bibliotekarska Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie.
Informacje nt. maratonu na stronach: Biblioteki SP 53; Biblioteki Publicznej, Zarządu Oddziału ZNP Częstochowa oraz Urzędu Miasta Częstochowy.

VII Regionalna Sesja Popularyzatorska

VII Regionalna Sesja Popularyzatorska "Twórczość Henryka Sienkiewicza w szkole i bibliotece" miała miejsce 11 maja 2016r. i zorganizowana została pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy z okazji Roku Henryka Sienkiewicza oraz Tygodnia Bibliotek. Sesja odbyła się w Muzeum Częstochowskim. Domu Poezji - Muzeum Haliny Poświatowskiej.
Wśród zaproszonych gości obecni byli: pani Agata Boral, inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pani Renata Lipniewska, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" ds. Bibliotek Pedagogicznych w Częstochowie, pani Beata Grzanka, dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, pani Barbara Kaniuka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, pani Monika Świerczewska, kierownik Działu Wystaw i Edukacji Muzeum Częstochowskiego, pani Alina Grabna, prezes Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie, pan Grzegorz Sikora, prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie, pan Andrzej Szostek, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie.
Gospodarzem spotkania był pan Zbigniew Myga, kustosz Domu Poezji.
Zgromadzeni wysłuchali wstąpień nauczycieli, którzy prezentowali własne działania podjęte w szkołach w ramach Roku Sienkiewiczowskiego. Interesujące prezentacje przedstawiły panie:
- Sylwia Szrajber-Kobyłkiewicz, Iwona Wójcik z Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie pt. "Rok z Henrykiem Sienkiewiczem";
- Alina Grabna z Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Częstochowie pt."Zakręceni, zaczytani na Henryka Sienkiewicza";
- Renata Sowada (w imieniu pań Mirosławy Wtorkowskiej, Doroty Mela, Izabeli Sitek oraz Marty Posturzyńskiej) pt. "Rok Henryka Sienkiewicza - projekt w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie”.
Planowane działania przedstawiły także panie dyrektor Renata Lipniewska, Beata Grzanka oraz Barbara Kaniuka.

Organizatorami Regionalnej Sesji Popularyzatorskiej byli: Muzeum Częstochowskie, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach

Spotkanie Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP zaplanowane zostało na 22 września 2016 godz. 13.00 w siedzibie Okręgu Śląskiego ZNP przy ul. Starowiejskiej 11 w Katowicach.

Sekcja Bibliotekarska ZNP w Częstochowie

Najbliższe działania Sekcji w roku 2016:
- 15 września 2016 o godz. 13.30 szkolenie "Rozwijanie kompetencji czytelniczych w bibliotece szkolnej" w KLubie Nauczyciela ZNP przy ul. Waszyngtona 62.

Zapraszamy do współpracy.

Rok Henryka Sienkiewicza w Bibliotece szkolnej SP 53 w Częstochowie

Nauczycielki bibliotekarki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie panie Renata Sowada i Izabela Sitek aktywnie włączyły się o obchody Roku Sienkiewiczowskiego.
W ramach szkolnego projektu zatytułowanego właśnie "Rok Henryka Sienkiewicza" i koordynowanego przez panią Mirosławę Wtorkowską, nauczycielkę języka polskiego, przygotowaływ roku szkolnym 2015/2016 następujace działania:

- udostępnianie literatury uczniom przygotowującym się do konkursów związanych z postacią Noblisty i Jego twórczością;
- „Rok Henryka Sienkiewicza” – informacja podczas VII Parady Postaci Literackich w dniu 21 kwietnia 2016 w centrum miasta Częstochowy, połączona z przedstawieniem scenek dramowych z książek Noblisty w wykonaniu uczniów klasy IV C (współpraca pani Marta Posturzyńska);
- „Rok Henryka Sienkiewicza” – wystawa prezentująca zbiory biblioteczne w czytelni od 26 kwietnia, a także w holu głównym SP 53;
- przedstawienie dotychczasowych działań w projekcie podczas VII Regionalnej Sesji Popularyzatorskiej „Twórczość Henryka Sienkiewicza w szkole i bibliotece” w 11 maja w Domu Poezji;
- współorganizacja maratonu czytelniczego "Bohaterowie Henryka Sienkiewicza" w Bibliotece Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie w dniu 2 czerwca 2016r.

Kolejne działania w ramach Roku Sienkiewiczowskiego będą kontynuowane w Bibliotece SP 53 w Częstochowie w roku szkolnym 2016/2017.You can translate this website using Google Translate


malmoe.jpg martin.jpg photom1.jpg


Magazyn internetowy wydawany od 30.08.2005
The webmagazine issued from 30.08.2005
Miesięcznik, mutacje co około 10 dni
Monthly, new editions are available about every 10 days
Poprzednio: e-Kurier TNBSP/e-Kurier NB/TNBSP
Formerly: e-Kurier TNBSP/e-Kurier NB/TNBSP
Redaktor koordynujący: dr Renata Sowada - nauczyciel bibliotekarz
Coordinator: Renata Sowada Ph.D. - teacher librarian
Kontakt/Contact: klementinum@autograf.pl
We do apologize for all mistakes in our translations.

© Częstochowa, Poland 2005 - 2016