e-Kurier NB

photo7.jpgphoto8.jpg

Magazyn internetowy nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, publicznych, naukowych i kościelnych oraz czytelników.
The webmagazine of Polish school librarians, librarians from pedagogical, public, scientific, church libraries and readers.
Numer/Issue 8/9/2016 (133-134), Sierpień/ Wrzesień 2016/ - August/ September 2016 mutacja/edition 1
Aktualizacja/Update: 28 wrzesień 2016/28th September 2016
Częstochowa/Czestochowa, Poland

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
"CENTRA INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTEKACH"
KONFERENCJA OPAWA 2008
Biblioteka SP 53 w Częstochowie
ARCHIWUM

POLISH SCHOOL LIBRARIES

ZAOLZIE

Projekt Esztergom/Ostrihom - Parkany/Šturovo
BIBLIOTEKI SZKOLNE
EBIB
XII FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZABRZU
Sekcja Bibliotekarska Oddziału ZNP w Częstochowie
Konferencja Sosnowiec 2008

XIII Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie nt. "Biblioteczne czytanie". Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Regionalnym Forum Bibliotekarzy w Częstochowie nt. "Biblioteczne czytanie". Forum zorganizowane zostanie w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2016.

Patronat honorowy:

Śląski Kurator Oświaty
Starosta Częstochowski
Prezydent Miasta Częstochowy

Patronat medialny:

"Głos Nauczycielski" oraz "Częstochowski Biuletyn Oświatowy", "Biuletyn Edukacyjny" oraz "Gazeta Częstochowska".

Organizatorzy:

Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie,
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie,
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie,

przy współpracy:
Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie,
Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej,
Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie,
Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie.

Cele ogólne:
- promowanie działalności bibliotek,
- prezentacja działań nauczycieli i bibliotekarzy,
- prezentacja współpracy międzybibliotecznej;
- wymiana doświadczeń zawodowych.

Termin: 18 października 2016r. wtorek godz. 14.00 – 16.30.
Miejsce: Sala Sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.

Ramowy plan spotkania:

14.00 - 14.10 Powitanie zebranych

14.10 – 14.20 Wystąpienia gości

14.20 - 14.50 Podsumowanie konkursów:

- Wojewódzkiego Konkursu dla Nauczycieli Bibliotekarzy „Tydzień/Miesiąc Bibliotek w obiektywie” pod patronatem Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP,

- Powiatowego Konkursu dla Uczniów „Wszystko o bibliotece” pod patronatem Prezesa Oddziału ZNP w Częstochowie

14.50 - 16.20 Referaty

16.20 – 16.30 Podsumowanie i zamknięcie obrad.

Udział w Forum jest nieodpłatny, uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, ubezpieczenie we własnym zakresie. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w konferencji.
Kontakt z organizatorami: R. Sowada – klemementinum@autograf.pl; 603 210 490.

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Nauczycieli Bibliotekarzy „Tydzień/ Miesiąc Bibliotek w obiektywie” pod patronatem Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP

Sekcja Bibliotekarska przy Zarządzie Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach serdecznie zaprasza Nauczycieli Bibliotekarzy do uczestnictwa w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym dla Nauczycieli Bibliotekarzy „Tydzień/ Miesiąc Bibliotek w obiektywie” pod patronatem Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP.

Konkurs przeznaczony jest dla Nauczycieli Bibliotekarzy. Każdy uczestnik może zgłosić 1 - 3 fotografie prezentujące:
- nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych działania w ramach Tygodnia Bibliotek 2016;
- nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych działania w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2015 lub 2016.
Zdjęcia w formie elektronicznej w formacie JPG należy przesyłać wraz z danymi uczestnika na adres:
rsowada@znp.edu.pl do 3 października 2016r. jako załącznik do e-mailu.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w 18 października 2016r. podczas XIII Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie.
Kontakt z organizatorami rsowada@znp.edu.pl; 603 210 490.

X Konkurs Powiatowy dla Uczniów na prezentację multimedialną „Wszystko o bibliotece” pod patronatem Prezesa Oddziału ZNP w Częstochowie

Uczniów zapraszamy do udziału w X Konkursie Powiatowym „Wszystko o bibliotece” na najlepszą prezezntację multimedialną. Konkurs odbywa się pod patronatem pana mgra Grzegorza Sikory, prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

Cele konkursu to: promocja biblioteki; propagowanie jej zasobów i działalności; rozwijanie umiejętności komputerowych uczniów.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez uczniów pod opieką nauczyciela bibliotekarza prezentacji multimedialnej, będącej uczniowską interpretacją tematu. Należy podać wykorzystane źródła. Prezentacja maksymalnie może zawierać 30 slajdów.

Konkurs rozegrany zostanie w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Każda szkoła może zgłosić 1-3 prezentacje.

Uczestnicy konkursu to jeden lub dwóch uczniów z klas: 4 - 6 szkoły podstawowej;1 i 2 gimnazjum; 1 i 2 szkół ponadgimnazjalnych.

Komisja będzie oceniała: interpretację tematu; dobór materiałów; sposób ich wykorzystania; czytelność prezentacji; grafikę; atrakcyjność prezentacji; zaangażowanie uczniów.

Do 3 października 2016 trwa zgłaszanie prezentacji na adres organizatorów: bibliotekasp53@wp.pl.

4 – 12 października 2016 – praca komisji konkursowej.

18 października 2016 – podsumowanie konkursu i ogłoszenie jego wyników podczas XIII Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie. Koordynatorki przedsięwzięcia:

Izabela Bajor (Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN "WOM" w Częstochowie ibajor@womczest.edu.pl; tel.34 360 60 04 wew. 250;
Renata Sowada (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie, bsp53@wp.pl; bibliotekasp53@wp.pl; tel. 603 210 490).
Kontakt z organizatorami także: bibliotekasp53@wp.pl.

III Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Uczniów "Biblioteka w oczach czytelnika" pod patronatem Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP

Sekcja Bibliotekarska przy Zarządzie Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w III Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym dla Uczniów "Biblioteka w oczach czytelnika" pod patronatem pani Jadwigi Aleksandry Rezler Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów. Każdy uczestnik może zgłosić 1 – 3 zdjęcia, które w formie tradycyjnej należy przesyłać wraz z danymi uczestnika w formie elektronicznej - załącznik do e-mailu na adres: bibliotekasp53@wp.pl do 30 października 2016r.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie 24 listopada 2016r. podczas Sympozjum w Katowicach.

Kontakt z organizatorami: bibliotekasp53@wp.pl; 603 210 490.

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu „Biblioteka w oczach czytelnika” dla uczniów jest Sekcja Bibliotekarska przy Okręgu Śląskim Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach.
2. Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3. Konkurs rozegrany zostanie w trzech kategoriach:
- szkoły podstawowe
- gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne.

3. Każdy z uczestników może przesłać do 3 fotografii w formie cyfrowej (Plik JPG) jako załacznik do mailu na adres: bibliotekasp53@wp.pl.

4. Technika wykonania prac jest dowolna.
5. W treści maila /listu elektronicznego lub tradycyjnego należy podać:
- tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy;
- adres szkoły, nazwisko i imię opiekuna, mail szkoły;
- tytuł fotografii – przedstawione wydarzenie;
- komentarz do zdjęcia;
- oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
- przesłane pliki lub zdjęcia w formie papierowej nie będą zwracane.Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
6. Zdjęcia należy przesłać 30 października 2016r. 7. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
8. Konkurs rozstrzygnięty zostanie 24 listopada 2016r. podczas Sympozjum w Katowicach.
9. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania.
11. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia.

Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach

Spotkanie Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP odbyło się 22 września 2016 w Bibliotece Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie.
Temat szkolenia "Zmiany w systemie edukacji w roku szkolnym 2016/2017 a funkcjonowanie biblioteki szkolnej".
Z zebraniu uczestniczył pan Zbigniew Dworecki, wiceprezes Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach i opiekun Sekcji.

Planowane działania Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w roku szkolnym 2016/2017:

- 24 listopada 2016 (czwartek) godz. 10.00 zebranie szkoleniowe Sekcji w siedzibie Okręgu Ślaskiego ZNP przy ul. Starowiejskiej 11 w Katowicach;

- 24 listopada 2016 (czwartek) godz. 13.00 - 15.30 sympozjum "Twórczość Henryka Sienkiewicza w szkole i bibliotece" w CINiBA przy ul Bankowej 12 w Katowicach;

- 23 lutego 2017 (czwartek) godz. 13.00 warsztatay szkoleniowe Sekcji w siedzibie Okręgu Ślaskiego ZNP przy ul. Starowiejskiej 11 w Katowicach;

- 31 marca (piątek) godz. 9.00 - 16.00 XIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w auli Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej w Katowicach;

- 25 maja 2017 (czwartek) godz. 13.00 warsztatay szkoleniowe Sekcji w siedzibie Okręgu Ślaskiego ZNP przy ul. Starowiejskiej 11 w Katowicach.

Ponadto konkursy:

- Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Nauczycieli BIbliotekarzy "Tydzień/ Miesiąc bibliotek w obiektywie";
- III Woj. Konkurs Fotograficzny dla Uczniów "BIblioteka w oczach czytelnika".

Promocja działań: "Biuletyn Informacyjny Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP".

Sekcja Bibliotekarska ZNP w Częstochowie

15 września 2016 r. w Bibliotece Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie odbyły się warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli bibliotekarzy na temat "Rozwijanie kompetencji czytelniczych w bibliotece szkolnej".
Uczestniczyło w nich 35 nauczycieli bibliotekarzy regionu.

Najbliższe działania Sekcji w roku szkolnym 2016/2017:
- 18 października 2016 godz. 14.00 - 16.30 XIII Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie na temat "Biblioteczne czytanie" w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13;

- 1 grudnia 2016 (czwartek) godz. 14.00 warsztaty szkoleniowe "Dokumentowanie działań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w Bibliotece Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie przy ul. Orkana 95/109;

- 8 lutego 2017 (środa) godz. 13.30 - 15.30 10 lat Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie. Sympozjum Jubileuszowe w Muzeum Częstochowskim. Domu Poezji-Muzeum Haliny Poświatowskiej w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 23;

- 31 marca 2017 (piątek) godz. 9.00 - 16.00 XIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w auli Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej w Katowicach;

- 21 kwietnia 2017 (piątek) godz. 10.00 - 12.00 Parada Postaci Literackich na Placu Biegańskiego w Częstochowie;

- 10 maja 2017 (środa) godz. 13.30 - 15.30 Regionalna Sesja Popularyzatorska w Muzeum Częstochowskim. Domu Poezji-Muzeum Haliny Poświatowskiejw Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 23;

- 8 czerwca 2017 (czwartek) godz. 10.00 - 13.00 Maraton czytelniczy w Bibliotece Publicznej, Al. NMP 22;

- 8 czerwca 2017 (czwartek) godz. 13.30 Warsztatay szkoleniowe. Podsumowanie roku szkolnego w Klubie Nauczyciela ZNP w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 62.

Ponadto konkursy:
- Powiatowy Konkurs dla Uczniów "Wszystko o bibliotece" pod patronatem Prezesa Oddziału ZNP;
- Konkurs na Najpiękniejszą Postać Literacką podczas Parady Postaci Literackich;
- Konkurs międzyszkolny "5 Pytań" podczas maratonu czytelniczego.

Promocja działań bibliotek: "Biuletyn Informacyjny Sekcji Bibliotekarskiej ZNP".

VIII Wojewódzki Konkurs Poetycki "Pamięci Haliny Poświatowskiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Wojewódzkim Konkursie Poetyckim „Pamięci Haliny Poświatowskiej” dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Organizatorzy: Muzeum Częstochowskie; Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie.

Cele:

- promocja twórczości uczniowskiej,
- rozbudzanie zainteresowań poetyckich,
- przybliżenie znanej postaci związanej z miastem.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Uczestnicy: uczniowie klas 4 – 6 oraz uczniowie gimnazjów.
2. Zadanie uczestnika: napisanie utworu poetyckiego poświęconego życiu i twórczości Haliny Poświatowskiej lub utworu inspirowanego Jej twórczością.
3. Każdy uczeń zgłasza jeden samodzielnie napisany utwór poetycki.
4. Zasady zgłoszenia uczestnictwa:
- każda szkoła może zgłosić od 1 do 3 utworów napisanych przez uczniów
- zgłoszenie pisemne lub mailowe powinno zawierać tekst utworu, nazwisko autora, nazwisko i telefon kontaktowy opiekuna oraz adres szkoły;
- zgłoszenia przyjmowane są do 3 października 2016r. na adres:
Biblioteka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53,
ul. Orkana 95/109
42-229 Częstochowa
dopisek „Pamięci Haliny Poświatowskiej”
lub e-mail: bsp53@wp.pl.

5.Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.
6. Prace oceni powołane jury konkursowe, które zwróci uwagę na:
oryginalność ujęcia tematu, wyraz artystyczny, poprawność językową, nowatorstwo poetyckie.
7.Nagrody: dyplomy i nagrody dla uczniów, podziękowania dla nauczycieli.
8. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 października 2016r. (środa)o godz. 12.00 w Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, przy ul. Jasnogórskiej 23 w Częstochowie.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2007 roku. Dotychczasowym edycjom patronowali: Śląski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Częstochowy.

W komisji zasiadali: prof. dr hab. Elżbieta Hurnik (AJD), prof. Maria Nasińska, mgr Beata Brodowicz – Szymanek (poetka), mgr Barbara Łysak (opiekun Muzeum Poświatowskiej w SP 8) oraz mgr inż. Zbigniew Myga (brat H. Poświatowskiej i kustosz Domu Poezji).

Informacje nt. konkursu na stronie biblioteki SP 53.

Zapraszamy do udziału w konkursie: Monika Łukasiewicz, Izabela Sitek, Renata Sowada
Kontakt z organizatorami: e-mail: bsp53@wp.pl; tel. 603 210 490.You can translate this website using Google Translate


malmoe.jpg martin.jpg photom1.jpg


Magazyn internetowy wydawany od 30.08.2005
The webmagazine issued from 30.08.2005
Miesięcznik, mutacje co około 10 dni
Monthly, new editions are available about every 10 days
Poprzednio: e-Kurier TNBSP/e-Kurier NB/TNBSP
Formerly: e-Kurier TNBSP/e-Kurier NB/TNBSP
Redaktor koordynujący: dr Renata Sowada - nauczyciel bibliotekarz
Coordinator: Renata Sowada Ph.D. - teacher librarian
Kontakt/Contact: klementinum@autograf.pl
We do apologize for all mistakes in our translations.

© Częstochowa, Poland 2005 - 2016