e-Kurier NB

photo7.jpgphoto8.jpg

Magazyn internetowy nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, publicznych, naukowych i kościelnych oraz czytelników.
The webmagazine of Polish school librarians, librarians from pedagogical, public, scientific, church libraries and readers.
Numer/Issue 1/2017 (138), Styczeń 2017/ January 2017 mutacja/edition 1
Aktualizacja/Update: 31 stycznia 2017/31st January 2017
Częstochowa/Czestochowa, Poland

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
"CENTRA INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTEKACH"
KONFERENCJA OPAWA 2008
Biblioteka SP 53 w Częstochowie
ARCHIWUM

POLISH SCHOOL LIBRARIES

ZAOLZIE

Projekt Esztergom/Ostrihom - Parkany/Šturovo
BIBLIOTEKI SZKOLNE
EBIB
XIII FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Sekcja Bibliotekarska Oddziału ZNP w Częstochowie
Konferencja Sosnowiec 2008

Seminarium pt. „Zachęcamy do czytania książek”

Seminarium pt. „Zachęcamy do czytania książek” zorganizowane zostanie z okazji rocznic przypadających w tym roku: 10 lat Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie oraz 100 lat Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie.

Cele: promowanie czytania; prezentacja działań nauczycieli i bibliotekarzy; wymiana doświadczeń zawodowych; integracja środowiska nauczycieli; rozwijanie współpracy międzybibliotecznej.

Termin: 8 lutego 2017r. (środa) w godz. 13.30 – 15.30.

Miejsce: Biblioteka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, ul. Orkana 95/109.

Uczestnicy: bibliotekarze, pracownicy muzeum, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego, zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół, zaproszeni goście.

Organizatorzy: Sekcja Bibliotekarska Związku Nauczycielstwa Polskiego, Filia nr 6 Biblioteki Publicznej w Częstochowie, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.

Planowany przebieg:
13.30 Powitanie uczestników i gości
13.45 – 15.15 Referaty i wystąpienia
15.15 Podsumowanie seminarium.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować na adres: klementinum@autograf.pl do dnia 7 lutego 2017r.
Udział w seminarium jest nieodpłatny, uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale. Dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie.
Informacje: Renata Sowada 603 210 490.

XIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

XIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego odbędzie się w dniu 31 marca 2017r. (piątek) w godz. 9.30 - 16.00 w auli Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej 12 w Katowicach.

Temat tegorocznego Forum to Biblioteka pomaga w czytaniu.

Podczas XIII Forum poruszane zostaną następujące zagadnienia:
¤ biblioteka jako miejsce rozwijania kompetencji czytelniczych, biblioteczne projekty czytelnicze
¤ promocja działalności biblioteki
¤ biblioteka w środowisku lokalnym
¤ specyfika działalności czytelniczej bibliotek naukowych, publicznych, pedagogicznych i szkolnych
¤ inne.

Organizatory:
Biblioteka Śląska
Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach
Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie

przy współudziale:
- Biblioteki Regionalnej w Karwinie (Republika Czeska)
- Słowackiej Biblioteki Narodowej w Martinie (Republika Słowacka)
- Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
- Zarządu Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach
- Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach
- Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie
- Duszpasterstwa Akademickiego Bibliotekarzy w Katowicach.

Do uczestnictwa w Forum zapraszamy: nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy, dyrektorów bibliotek i szkół, gości, media.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Ubezpieczenie we własnym zakresie.

Informacje na stronie: www.vforumbibliotekarzy.republika.pl.

Światowy Kongres IFLA 2017 we Wrocławiu

W dniach 19 - 25 sierpnia 2017r. we Wrocławiu odbędzie się Światowy Kongres Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA.
Tegoroczny temat obrad to Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo. Obrady będą miały miejsce w Hali Stulecia.

Strona Kongresu 2017.ifla.org.

Internetowe kursy programu eTwinning

Program eTwinning (europejska sieć współpracy szkół) zapewnia możliwość doskonalenia zawodowego nauczycielom wszystkich przedmiotów.
Dzięki udziałowi w programie eTwinning nauczyciele mogą uczestniczyć w bezpłatnych w szkoleniach internetowych i stacjonarnych (regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych).
Ze interesujące uznać należy bezpłatne tygodniowe kursy komputerowe online, umożliwiające przygotowanie do korzystania z narzędzi platformy eTwinning, ale też oferujące ciekawe aplikacje i programy, z których uczniowie i nauczyciele mogą korzystać realizując projekty. Nauczyciel powinien zarezerować sobie ok. 2 godzin dziennie na realizację zadań kursowych.
Szczególnie polecamy m. in. możliowść przygotowywania zadań w aplikacji LearningApps (online: quizy, zadania, krzyżówki, testy, wykreślanki itp.), tworzenie blogów internetowych lub gazet szkolnych, programowanie dla najmłodszych czy korzystanie z bezpłatnej platformy Blendspace (możliwość przygotowania odwróconej lekcji online lub gromadzenia materiałów do zajęć edukacyjnych – filmy, grafika, pliki, linki do stron internetowych).

Wszystkie materiały szkoleniowe umieszczane są na stronie kursu moodle.etwinning.pl i wykorzystują różne środki przekazu: tekst, grafikę, multimedia, audio i wideo.
Podczas kursu nauczyciel nawiązuje kontakty i wymienia doświadczenia z innymi nauczycielami, a w każdej chwili może liczyć na pomoc innych kursantów i trenera. Po zakończeniu kursu uzyskuje certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez Krajowe Biuro eTwinning.

Więcej informacji na stronie www.etwinning.pl/kursy-internetowe.

Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach

Najbliższe spotkanie Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 (czwartek) godz. 13.00
Będą to warsztaty szkoleniowe nt. "Ruch kadrowy w oświacie", które odbędą się w siedzibie Okręgu Ślaskiego ZNP przy ul. Starowiejskiej 11 w Katowicach.

Planowane działania Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w roku szkolnym 2016/2017:

- 31 marca (piątek) godz. 9.00 - 16.00 XIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w auli Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej w Katowicach;

- 25 maja 2017 (czwartek) godz. 13.00 warsztaty szkoleniowe Sekcji w siedzibie Okręgu Ślaskiego ZNP przy ul. Starowiejskiej 11 w Katowicach.

Ponadto konkursy:

- Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Nauczycieli Bibliotekarzy "Tydzień/ Miesiąc bibliotek w obiektywie";
- IV Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Uczniów "Biblioteka w oczach czytelnika".

Promocja działań: "Biuletyn Informacyjny Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP".

Dzień Bezpiecznego Internetu 2017

Trzynasty raz obchodzimy z inicjatywy Komisji Europejskiej Dzień Bezpiecznego Internetu. Hasło tegorocznych obchodów, które przypadaja 7 lutego, to: Razem zmieniamy internet na lepsze.
Lokalne przedsięwzięcia powinny promować temat bezpieczeństwa online oraz pozytywnego wykorzystywanie nowych technologii przez młodych użytkowników. Najlepsze inicjatywy zostaną nagrodzone w konkursie. Do końca lutego br. należy zgłosić swoją inicjatywę na stronie DBI.pl (każda instytucja, która zarejestruje swoją akcję otrzyma pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych) oraz do końca marca przesłać sprawozdanie z podjętych działań.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
Więcej informacji na stronie DBI.pl.

Oddziałowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Częstochowie

8 lutego 2017r. (środa) w godz. 13.30 - 15.30 zapraszamy do uczestnictwa w Seminarium pt. "Zachęcamy do czytania książek" w Bibliotece Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie przy ul. Orkana 95/109.

Najbliższe działania Sekcji w roku szkolnym 2016/2017:
- 31 marca 2017 (piątek) godz. 9.00 - 16.00 XIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w auli Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej w Katowicach;

- 21 kwietnia 2017 (piątek) godz. 10.00 - 12.00 Parada Postaci Literackich na Placu Biegańskiego w Częstochowie;

- 10 maja 2017 (środa) godz. 13.30 - 15.30 Regionalna Sesja Popularyzatorska w Muzeum Częstochowskim. Domu Poezji-Muzeum Haliny Poświatowskiej w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 23;

- 8 czerwca 2017 (czwartek) godz. 10.00 - 13.00 Maraton czytelniczy w Bibliotece Publicznej, Al. NMP 22;

- 8 czerwca 2017 (czwartek) godz. 13.30 Warsztatay szkoleniowe. Podsumowanie roku szkolnego w Klubie Nauczyciela ZNP w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 62.

Ponadto konkursy:
- Powiatowy Konkurs dla Uczniów "Wszystko o bibliotece" pod patronatem Prezesa Oddziału ZNP;
- Konkurs na Najpiękniejszą Postać Literacką podczas Parady Postaci Literackich;
- Konkurs międzyszkolny "5 Pytań" podczas maratonu czytelniczego.

Promocja działań bibliotek: "Biuletyn Informacyjny Sekcji Bibliotekarskiej ZNP".You can translate this website using Google Translate


malmoe.jpg martin.jpg photom1.jpg


Magazyn internetowy wydawany od 30.08.2005
The webmagazine issued from 30.08.2005
Miesięcznik, mutacje co około 10 dni
Monthly, new editions are available about every 10 days
Poprzednio: e-Kurier TNBSP/e-Kurier NB/TNBSP
Formerly: e-Kurier TNBSP/e-Kurier NB/TNBSP
Redaktor koordynujący: dr Renata Sowada - nauczyciel bibliotekarz
Coordinator: Renata Sowada Ph.D. - teacher librarian
Kontakt/Contact: klementinum@autograf.pl
We do apologize for all mistakes in our translations.

© Częstochowa, Poland 2005 - 2017