e-Kurier NB

photo7.jpgphoto8.jpg

Magazyn internetowy nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, publicznych, naukowych i kościelnych oraz czytelników.
The webmagazine of Polish school librarians, librarians from pedagogical, public, scientific, church libraries and readers.
Numer/Issue 5/2017 (142), Maj 2017/ May 2017 mutacja/edition 1
Aktualizacja/Update: 6 maja 2017/ 6th May 2017
Częstochowa/Czestochowa, Poland

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
"CENTRA INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTEKACH"
KONFERENCJA OPAWA 2008
Biblioteka SP 53 w Częstochowie
ARCHIWUM

POLISH SCHOOL LIBRARIES

ZAOLZIE

Projekt Esztergom/Ostrihom - Parkany/Šturovo
BIBLIOTEKI SZKOLNE
EBIB
XIII FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Sekcja Bibliotekarska Oddziału ZNP w Częstochowie
Konferencja Sosnowiec 2008

VIII Regionalna Sesja Popularyzatorska

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Regionalnej Sesji Popularyzatorskiej, która odbędzie się 10 maja (środa) 2017r. w godz. 13.30 – 15.30 w Muzeum Częstochowskim. Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej przy ul. Jasnogórskiej 23 w Częstochowie.
Tegoroczny temat Sesji to „Projekty czytelnicze w szkole i bibliotece”.
Podobnie, jak w latach ubiegłych przedsięwzięcie odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy.

VIII Regionalna Sesja Popularyzatorska odbędzie się w ramach Tygodnia Bibliotek 2017 oraz z okazji:
100-lecia Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego,
100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
10-lecia Domu Poezji. Muzeum Haliny Poświatowskiej,
25-lecia Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
oraz 10-lecia Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie.

Cele Sesji to: promowanie działań bibliotek i szkół; prezentacja działań nauczycieli i bibliotekarzy; wymiana doświadczeń zawodowych; integracja środowiska nauczycieli; rozwijanie współpracy międzybibliotecznej.

Uczestnicy: bibliotekarze, pracownicy muzeum, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego, zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół, zaproszeni goście.

Planowany przebieg Regionalnej Sesji Popularyzatorskiej:
13.30 Powitanie uczestników i gości
13.45 Prezentacja działań
14.30 Seminarium w ogrodzie
15.15 Podsumowanie i zamknięcie Sesji.

Udział w Sesji jest nieodpłatny, uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale. Dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie.

Osoby chętne do prezentacji działań proszone są o przesłanie informacji wraz z danymi uczestnika i reprezentowanej przez niego instytucji do 8 maja 2017r. na adres: klementinum@autograf.pl lub tel. 603 210 490 – Renata Sowada.

Organizatorzy: Muzeum Częstochowskie, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Kolejny raz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8 - 15 maja Tydzień Bibliotek - program promujący czytanie i biblioteki. Temat tegorocznego Tygodnia Bibliotek to "Biblioteka. Oczywiście!"

Podobnie, jak w latach ubiegłych organizowany jest także konkurs na najciekawszą inicjatywę Tygodnia Bibliotek.
Więcej informacji w portalu SBP

Pielgrzymka Bibliotekarzy na Jasną Górę

18. Ogólnopolska Pielgrzymka Bibliotekarzy na Jasną Górę odbędzie się w niedzielę 21 maja 2017r.
Mszę Świętą o godzinie 11.00 w kaplicy Najświętszej Marii Panny odprawi ks. prof.dr hab. Henryk Olszar.
O godzinie 12.00 w kaplicy Domu Pielgrzyma odbędzie się tradycyjne spotkanie bibliotekarzy z całego kraju.
W związku z Jubileuszem 100-lecia SBP pielgrzymka będzie miała uroczysty charakter.
Więcej informacji w portalu SBP.

VIII Parada Postaci Literackich

VIII Paradzie Postaci Literackich patronował Prezydent Miasta Częstochowy. Parada przygotowana została z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Ze względu na aurę panującą 21 kwietnia 2017r. Parada odbyła się w Bibliotece Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie.

Uczestnikami Parady byli uczniowie następujących częstochowskich szkół podstawowych:
– Szkoły Podstawowej nr 25 im. Stanisława Staszica,
– Szkoły Podstawowej nr 37 im. Jana Pawła II,
– Szkoły Podstawowej nr 38 im. L. Zamenhofa,
– Szkoły Podstawowej nr 39 im. M. Konopnickiej,
– Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
– Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie,
– Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
oraz przedszkolaki i uczniowie Zespołu Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach.

W Międzyszkolnym Konkursie „Najpiękniejsza postać literacka” jury nagrodziło 27 uczniów i 3 wychowanków przedszkola w Węglowicach. Nagrody ufundował Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.
W Międzyszkolnym Konkursie „Najciekawszy transparent promujący czytelnictwo” nagrodzono 6 placówek. Nagrody ufundowała Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN"WOM" w Częstochowie.

W jury konkursów zasiedli: pani Magdalena Dębska, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, pan Robert Jasiak, inspektor Wydziału Kultury Promocji i Sportu UM, pani Renata Lipniewska, wicedyrektor RODN „WOM”, pani Edyta Książek, wiceprezes Oddziału ZNP, pan Grzegorz Sikora, prezes Oddziału ZNP, pani Anna Boraczyńska, bibliotekarz Biblioteki Publicznej oraz pan Andrzej Szostek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53.

Paradę poprowadziła Anna Hiller, Śląski Bibliotekarz Roku 2012 i nauczycielka bibliotekarka Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, zgromadzonych powitała Renata Sowada, przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP.
Paradę przygotowali: Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie. Przedsięwzięcie wsparli organizacyjnie Wydział Edukacji, Wydział Kultury Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy oraz Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie.

Informacje także na blogu Sekcji Bibliotekarskiej ZNP bibliotekarska.cba.pl.

XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Ślaskiego w Lublińcu

Miło nam poinformować, iż XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego odbędzie się 20 marca 2017r. (wtorek) w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu.

Forum odbędzie się pod honorowym patronatem pana mgra Edwarda Maniury Burmistrza Miasta Lublińca.

Informacje na temat Forum stronie: www.vforumbibliotekarzy.republika.pl.

Jubileusz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

W bieżącym roku obchodzimy Jubileusz 100 lat działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Hasło przewodnie obchodów to "SBP – Wiedza i Doświadczenie, Tradycja i Nowoczesność."
Obchody jubileuszowe odbywają się pod honorowym patronatem pana Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Centralne obchody zaplanowane zostały na październik 2017r.
W lutym urochomiona została w portalu SBP specjalna strona Jubileuszu www.sbp.pl/100.

O historii SBP oraz o planowanych przedsięwzięciach jubileuszowych Sylwia Błaszczyk, członek Zarządu Głównego SBP i przewodnicząca Okręgu Śląskiego, mówiła podczas XIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego 31 marca 2017r. w Katowicach

Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach

Najbliższe spotkanie Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach odbędzie się w dniu 25 maja 2017 (czwartek) o godz. 13.00
w siedzibie Okręgu Ślaskiego ZNP przy ul. Starowiejskiej 11 w Katowicach.

Planowane działania Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w roku szkolnym 2016/2017 to m. in. konkursy:

- Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Nauczycieli Bibliotekarzy "Tydzień/ Miesiąc bibliotek w obiektywie";
- IV Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Uczniów "Biblioteka w oczach czytelnika".

Promocja działań: "Biuletyn Informacyjny Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP".

Oddziałowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Częstochowie

8 lutego 2017r. miało miejsce Seminarium pt. "Zachęcamy do czytania książek" w Bibliotece Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie. Uczestniczyło w nim ponad 40 nauczycieli bibliotekarzy regionu.

Najbliższe działania Sekcji w roku szkolnym 2016/2017:
- 10 maja 2017 (środa) godz. 13.30 - 15.30 VIII Regionalna Sesja Popularyzatorska na temat "Projekty czytelnicze w szkole i bibliotece" w Muzeum Częstochowskim. Domu Poezji-Muzeum Haliny Poświatowskiej w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 23;

- 8 czerwca 2017 (czwartek) godz. 10.00 - 13.00 Maraton czytelniczy w Bibliotece Publicznej im. dr. W. Biegańskiego, Al. NMP 22 w Częstochowie;

- 8 czerwca 2017 (czwartek) godz. 13.30 Warsztaty szkoleniowe. Podsumowanie roku szkolnego w Bibliotece Publicznej im. dr. W. Biegańskiego, Al. NMP 22 w Częstochowie.

Ponadto konkursy:
- Powiatowy Konkurs dla Uczniów "Wszystko o bibliotece" pod patronatem Prezesa Oddziału ZNP;
- Konkurs na Najpiękniejszą Postać Literacką podczas Parady Postaci Literackich;
- Konkurs międzyszkolny "5 Pytań" podczas maratonu czytelniczego.

Promocja działań bibliotek: "Biuletyn Informacyjny Sekcji Bibliotekarskiej ZNP".You can translate this website using Google Translate


malmoe.jpg martin.jpg photom1.jpg


Magazyn internetowy wydawany od 30.08.2005
The webmagazine issued from 30.08.2005
Miesięcznik, mutacje co około 10 dni
Monthly, new editions are available about every 10 days
Poprzednio: e-Kurier TNBSP/e-Kurier NB/TNBSP
Formerly: e-Kurier TNBSP/e-Kurier NB/TNBSP
Redaktor koordynujący: dr Renata Sowada - nauczyciel bibliotekarz
Coordinator: Renata Sowada Ph.D. - teacher librarian
Kontakt/Contact: klementinum@autograf.pl
We do apologize for all mistakes in our translations.

© Częstochowa, Poland 2005 - 2017